NAD M10

2 999 

Hy­vää kan­nat­ti to­ti­ses­ti odot­taa

Jo 40 vuoden ajan NADin traditiona on ollut valmistaa pelkistettyjä ja kohtuuhintaisia tuotteita. Tuotteita, joiden suorituskyky on alusta saakka saanut tunnustusta ja hyviäarviota käyttäjiltään. Hyvä maine on seurausta luovasta insinööritaidosta ja tarkkuudesta, jolla pienimmätkin yksityskohdat suunnitellaan ja valmistetaan. Luotettavat NAD tuotteet ovat poikkeuksellisen suorituskykyisiä ja kykenevät luomaan hämmästyttävan mukaansatempaavia elämyksiä.

Ot­ti ai­kan­sa en­nen kuin NAD hyp­pä­si all in one -tyyp­pis­ten verk­ko­mu­siik­ki­rat­kai­su­jen kelk­kaan, mut­ta M10 osoit­taa, et­tä hy­vää kan­nat­ti to­ti­ses­ti odot­taa, sil­lä tämä il­mi­ö­mäi­nen pie­ni vah­vis­tin on kai­ut­ti­mia vail­le val­mis mu­siik­ki­kes­kus.

Le­veä kos­ke­tus­näyt­tö ker­too pait­si lait­teen laa­dus­ta mut­ta mah­dol­lis­taa myös pää­syn M10:n kaik­kiin omi­nai­suuk­siin. Nii­hin lu­keu­tu­vat suo­ra­tois­to­pal­ve­lut BluOS-mo­ni­huo­ne­jär­jes­tel­män tu­el­la Blu­e­sound-tuot­teil­le, blu­e­tooth ja AirP­lay 2, di­gi­taa­li­set ja ana­lo­gi­set tu­lot, hdmi-arc te­le­vi­si­ol­le ja vie­lä Di­rac Live -huo­ne­kor­jaus ää­nen op­ti­moin­tiin. So­ke­ri­na poh­jal­la, NAD:n Hyb­rid­Di­gi­tal-vah­vis­tin­tek­no­lo­gia pi­tää huo­len sii­tä, et­tä M10:n kans­sa voi käyt­tää mil­tei mitä ta­han­sa kai­ut­ti­mia. Ky­sees­sä on mo­der­nin mu­sii­kin­tois­ton to­del­li­nen mes­ta­ri.

Osta tuote Hyvän Äänen Kodista

Osastot: , Avainsana tuotteelle