Sony Elcaset nauhoja.

Elcaset-nauhoja. 5 x LC-60 FeCr, 1 x LC-30 FeCr Demonstration tape, 1 x LC-60 SLH, 19 x LC-90 SLH

Myyty